Ułatwienia dostępu

Maria Montessori

"Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu."

sm img 851432 miejsca dla najmłodszych w wieku od 12 do 36 miesięcy powstały w pierwszym żłobku w Psarach. 12 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie gminnego żłobka. Placówka oczekiwana przez wielu mieszkańców naszej gminy działa już od poniedziałku.

 

Spotkanie rozpoczął występ przedszkolaków z Gródkowa i Dąbia. Po wysłuchaniu piosenek wykonanych przez dzieci, zgromadzeni goście zobaczyli film o powstaniu żłobka. Projekcja zakończyła część artystyczną, a po niej wójt Tomasz Sadłoń powitał zaproszonych gości.

Podczas swojego wystąpienia wójt przedstawił także prezentację multimedialną dotyczącą etapów powstawania żłobka od momentu decyzji o budowie, aż do uruchomienia placówki.
Podziękował za wsparcie finansowe budowy żłobka byłemu senatorowi RP Arkadiuszowi Grabowskiego, marszałkowi województwa śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu, wojewodzie śląskiemu Jarosławowi Wieczorkowi, prezesowi zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotrowi Woźnemu, dyrektorowi biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Karolinie Jaszczyk.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania wójt zaprosił do tradycyjnego przecięcia wstęgi Jego Ekscelencję ks. bp Grzegorza Kaszaka, przewodniczącego Rady Gminy Psary Jacentego Kubicę, dyrektor Gminnego Żłobka w Psarach Agatę Wilczyńską oraz kierownika budowy Dariusza Tokarczyka, po którym nastąpiło poświęcenie obiektu.

Dyrektor Agata Wilczyńska oprowadziła gości po w pełni wyposażonych, pachnących nowością pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, które od poniedziałku służą najmłodszym.

Od 1 września 2020 r. w budynku zajmowanym przez żłobek uruchomione zostanie również przedszkole, w którym powstaną 4 oddziały przedszkolne dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Otwarcie Gminnego Żłobka swoją obecnością uświetnili: Jego Ekscelencja ks. bp Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, ks. proboszcz Jan Piekarski, senator Joanna Sekuła, dyrektor Biura Poselskiego posła na Sejm RP Mateusza Bochenka Joanna Sześciak, przedstawicielka posła Włodzimierza Czarzastego Izabela Koczorowska, specjalista ds. wsparcia kompetencyjnego ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego Małgorzata Płonka, radni powiatu będzińskiego: Bożena Łapaj, Marian Kozieł, Przemysław Krasoń, wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej Bożena Borowiec, burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, wójt gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek, wójt gminy Ożarowice Grzegorz Czapla, sekretarz Wojkowic Edyta Cichoń, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu Sabina Stanek, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, wójt gminy Psary wraz z kierownictwem urzędu, kierownik budowy z firmy AZI-BUD Sp. z o.o. Dariusz Tokarczyk, naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie Dariusz Kruczkowski, kierownik robót Wojciech Dywański, inspektor nadzoru Dariusz Nowak, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi pracownicy Urzędu Gminy Psary oraz przedstawiciele mediów.

Mamy nadzieję, że nowo otwarta placówka stanie się prawdziwą wizytówką Gminy Psary.