Ułatwienia dostępu

Maria Montessori

"Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu."

4Nasza placówka bierze udział w konkursie: "Bezpieczny i przyjazny żłobek". Celem konkursu jest rozwijanie aktywności małych dzieci oraz wdrażanie do samodzielności. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków oraz rozbudzenie ciekawości, stymulowanie wszystkich obszarów rozwoju. W ramach konkursu realizowanych jest wiele zadań, m.in.:

  • codzienne zabawy na świeżym powietrzu, w myśl idei "pogoda to nie przeszkoda",
  • wspieranie zdrowych nawyków żywieniowych,
  • stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju (polisensorycznych, aktywizujących, eksperymentalnych).