Ułatwienia dostępu

Maria Montessori

"Dziecko i dorosły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi pomagać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu."

t 20210421 122522Cel:

 • nadanie nazwy drzewom,
 • zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym środowisku,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za przyrodę wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Psary
 • stworzenie najciekawszej, najpiękniejszej pracy plastycznej przedstawiającej drzewo.

Do konkursu mogą przystąpić dzieci z Gminnego Żłobka w Psarach oraz dzieci z Przedszkola Publicznego w Psarach.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 26.04.2021 - 20.05.2021

Nagrodą w konkursie dla pierwszych 3 miejsc w każdej kategorii jest możliwość nadania imienia dla drzewa posadzonego w otoczeniu budynku obu placówek.

Pobierz REGULAMIN KONKURSU

20210324 120314Drodzy Rodzice dziękujemy za Waszą hojność i ogromne serce okazane podczas wielkanocnego kiermaszu organizowanego w naszym żłobku. Dzięki naszej współpracy uzbieraliśmy dla Oliwi Hyla 1499.41 zł !
Dziękujemy i życzymy wszystkim dużo zdrowia !

DSCN1828DSCN1765Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

Niech ten czas przyniesie wszystkim radość,

wzajemną życzliwość oraz da wiarę

spokój i siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzy Dyrektor Gminnego Żłobka w Psarach

Agata Wilczyńska wraz z współpracownikami

Drodzy Państwo.

Gminny Żłobek w Psarach na podstawie decyzji rządu pozostaje czasowo zamknięty w dniach 29.03-09.04 2021 roku.

Dyrektor żłobka zobowiązany jest zapewnić opiekę nad dziećmi na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

Rodzicom, którzy w tym czasie sprawują opiekę na swoim dzieckiem przysługuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Życzymy zdrowia Waszym Rodzinom i do szybkiego zobaczenia.

Z poważaniem Agata Wilczyńska

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/559

t DSCN1526W poprzednim tygodniu Grupa Motylki i Krasnalki połączyła swoje kolorowe siły. Zaczęło się spokojnie w kolorach tęczy, dmuchaliśmy bibułkę ćwicząc przy tym oddech i robiliśmy kolorowy deszcz. Sprawdzaliśmy na ile kolorów można zabarwić ryż, na naszych zajęciach zawitała również chusta Klanza tworząc wielobarwny namiot. Na zakończenie tygodnia nurkowaliśmy w basenie, wypełnionymi piłeczkami i brudziliśmy się farbkami na folii, malując rączkami i stópkami. Niektórzy zdecydowali się nawet na "tęczową kąpiel" w farbach :) Był to bardzo wesoły tydzień pełen szaleństw i świetnej zabawy, który dzieci przeszły z uśmiechem, a rodzice musieli zakończyć praniem :)

t 20210225 083804Gminy Żłobek w Psarach wraz z Urzędem Gminy w Psarach zorganizował konkurs plastyczny "Zima w lesie" dla wszystkich publicznych żłobków z powiatu będzińskiego. 25 lutego 2021 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Zima w lesie”. Wpłynęło 6 prac. Dziękujemy za zainteresowanie. Wszystkie prace bardzo ciekawie przedstawiły Zimę w lesie. Zaprezentowano różnorodne formy plastyczne. Niezależna komisja konkursowa jako główne kryterium przyjęła wkład pracy dzieci. Jako najciekawsza została wybrana praca dzieci ze Żłobka Gminnego w Nowej Wsi. Gratulujemy! Jako druga wyróżniona za wkład pracy dzieci została praca dzieci z Gminnego Żłobka w Psarach. Nagrody otrzymają dzieci ze wszystkich placówek, które wzięły udział! Gratulujemy!